Alat-Alat Berfikir


 [Pengenalan KBKK] [Alat-Alat Berfikir] [Kemahiran Berfikir Kritis] [Kemahiran Berfikir Kreatif] [Kemahiran Membuat Keputusan] [Kemahiran Menyelesaikan Masalah] [Strategi Pengajaran dan Pembelajaran KBKK] [FAQ] [Panel Penulis] [Webmaster] [Laman Utama]


Alat berfikir

Alat-alat berfikir membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan. Pemikiran kita menjadi lebih tersusun,luas, jelas dan kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu.

Di sini dikemukakan  empat alat yang boleh digunakan  untuk meningkatkan ketrampilan berfikir  iaitu:

Alat-alat berfikir ialah instrumen yang boleh membantu kita  membuat pengurusan lisan  , mengurus  pemikiran secara visual dan terkawal.


Soalan dan Penyoalan

          Soalan  mengikut aras taksonomi Bloom
          Soalan  bertumpu dan  bercapah
          Lingkaran soalan

Peta minda 

            Definisi
           
Panduan membina peta minda
           
Contoh

Pengurusan Grafik

             Definisi
            Jenis-jenis

 CoRT

 


Soalan dan Penyoalan

 

Soalan penyoalan  membantu kita berfikir secara  mendalam dan meluas,sebagai guru, pengetahuan mengenai  soalan dan penyoalan membolehkan kita membentuk soalan dan menggunakannya secara berkesan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.Soalan yang baik harus mengambil kira semua aspek iaitu aras , skop dan fokus

 

Soalan  mengikut aras taksonomi Bloom

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Soalan  bertumpu dan  bercapah

 Soalan boleh dikategerikan kepada  jenis bertumpu dan bercapah

 

Soalan Bertumpu

Soalan bercapah

 

Aras rendah

Aras tinggi

 

Jawapan atau respon terhad

Jawapan atau respon luas

 

Berbentuk tertutup

Berbentuk terbuka

 

Sesusi menguji daya ingatan

Sesuai  menguji penaakulan dan penafsiran

 

Lebih  bersifat objektif

Lebih  bersifat subjektif

 

 


Lingkaran soalan

 

Soalan  jenis ini  mula diperkenalkan oleh Christenbury dan Kelly (1983) dan telah diperkenalkan  di  Malaysia oleh William W. Wilen  pada 1994.

 

Lingkaran soalan memberi  tumpuan kepada  tiga skop khusus iaitu Perkara(P), Individu(I) dan Luar Individu(LI) , kombinasi tiga skop ini  akan menjanakan lebih soalan yang  boleh meningkatkan kemahiran berfikir

 


 [Pengenalan KBKK] [Alat-Alat Berfikir] [Kemahiran Berfikir Kritis] [Kemahiran Berfikir Kreatif] [Kemahiran Membuat Keputusan] [Kemahiran Menyelesaikan Masalah] [Strategi Pengajaran dan Pembelajaran KBKK] [FAQ] [Panel Penulis] [Webmaster] [Laman Utama]