Strategi Pengajaran dan Pembelajaran KBKK


 [Pengenalan KBKK] [Alat-Alat Berfikir] [Kemahiran Berfikir Kritis] [Kemahiran Berfikir Kreatif] [Kemahiran Membuat Keputusan] [Kemahiran Menyelesaikan Masalah] [Strategi Pengajaran dan Pembelajaran KBKK] [FAQ] [Panel Penulis] [Webmaster] [Laman Utama]


Stategi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir

KBKK diajar secara:

Apakah yang dimaksudkan dengan terpisah?

Terpisah bermaksud:

KBKK diajarkan secara  berasingan,tidak dikaitkan dengan kandungan mata pelajaran,

Apakah yang dimaksudkan dengan penyebatian?

Penyebatian bermaksud:

KBKK diajarkan secara terancang untuk dimasukkan ke dalam mata pelajaran,bersepadu dengan isi kandungan dengan menggunakan kemahiran dan alat berfikir.

Jenis-jenis penyebatian

  Penyebatian Penuh:

  Dilaksanakan dengan menggunakan lima langkah berikut:

  1. Pengenalan kepada isi Mata.pelajaran dan KBKK,  
  2. Penggunaan bahan rangsangan, alat, latihan dan aktiviti untuk isi Mata.Pelajaran dan KBKK
  3. Refleksi dan metakognitif,
  4. Pengukuhan isi MP dan KBKK,
  5. Aplikasi KBKK dalam situasi Harian.

 Penyebatian Separa: 

  KBKK digunakan di dalam  mana-mana langkah  dalam pengajaran dan   pembelajaran bagi Mata Pelajaran yang di ajar,sama ada pada peringkat permulaan,perkembangan dan penutup


 [Pengenalan KBKK] [Alat-Alat Berfikir] [Kemahiran Berfikir Kritis] [Kemahiran Berfikir Kreatif] [Kemahiran Membuat Keputusan] [Kemahiran Menyelesaikan Masalah] [Strategi Pengajaran dan Pembelajaran KBKK] [FAQ] [Panel Penulis] [Webmaster] [Laman Utama]